نویسنده = محمد تقی فخلعی
تعداد مقالات: 2
1. نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات

دوره 46، شماره 2، آبان 1392، صفحه 209-231

10.22059/jjfil.2013.51925

عبداله بهمن پوری؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی فخلعی


2. مفهوم‌شناسی نصب درآرای فقهای امامیه

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 75-93

محمدتقی فخلعی؛ حسین صابری؛ محمود توکلیان اکبری