نویسنده = سلمانپور، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. نسبیت فهم فقهی قرآن و سنت

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 373-393

محمدجواد سلمانپور