نویسنده = رحیمی نژاد، اسمعیل
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مسئولیّت کیفری ناشی از اقدامات پیشگیرانه وضعی در فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 345-371

اسمعیل رحیمی نژاد؛ احمدرضا غفاری


2. تعارض اصل استصحاب با قاعدة درأ در قانون مجازات اسلامی

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 77-86

اسمعیل رحیمی نژاد