نویسنده = دانش پژوه، مصطفی
تعداد مقالات: 2
2. تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلام از انکار تا اثبات

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 55-71

مصطفی دانش‌پژوه