نویسنده = رنجبر، رضا
تعداد مقالات: 2
1. ماهیت توکیل و تاثیر فوت یکی از وکلاء در قوام عقد وکالت

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 89-109

رضا رنجبر


2. بررسی حقّ فسخ ناشی از تخلّف قراردادی در تعهّدات مدّت‌دار

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 29-46

رضا رنجبر