نویسنده = تولائی، علی
تعداد مقالات: 3
1. حکم قذف افراد فاقد امکان آمیزش جنسی در فقه فریقین و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1398

مهدیه غنی زاده؛ علی تولّائی


2. واکاوی ماهیت حکم حکومتی و فتوا

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 57-75

علی تولائی؛ مسعود راعی؛ محبوبه شاهمرادی


3. تشهیر شاهد زور

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 117-138

لیلا زمانی؛ حسین ابویی؛ علی تولّائی