کلیدواژه‌ها = حرم مکه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شرط لزوم اتحاد مکانی و زمانی رفتار جنایی و فوت، جهت تغلیظ دیه (کاوشی در مبانی فقهی ماده 555 ق.م.ا)

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 405-422

10.22059/jjfil.2018.251191.668444

امین سلیمان کلوانق؛ علی مظهر قراملکی؛ احمد مرتاضی


2. تغلیظ دیه و مسئولیت بیت‌المال

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 49-65

احمد باقری؛ نوشین چترچی؛ علی مظهر قراملکی؛ علیرضا هدائی