کلیدواژه‌ها = دین
تعداد مقالات: 3
1. ماهیت وفای به عهد در فقه و حقوق

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-15

10.22059/jjfil.2016.60139

زهرا اکرمی


2. آسیب شناسی تأثیر عرف در ساحت فقهی دین

دوره 45، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 83-101

10.22059/jjfil.2012.30074

فاطمه قدرتی؛ سعید رحیمیان؛ فریبا حاجیعلی


3. سپرده‌های بانکی با سود معین بر مبنای بیع دین

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 79-99

حسین داورزنی؛ سیدمحمد رضوی؛ سعید ابراهیمی