کلیدواژه‌ها = تغلیظ
تعداد مقالات: 2
1. عدم تغلیظ دیه ی قتل خطایی در ماه‌های حرام

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 145-160

10.22059/jjfil.2020.301524.668920

محمدحسین شعبانی


2. تغلیظ دیه و مسئولیت بیت‌المال

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 49-65

احمد باقری؛ نوشین چترچی؛ علی مظهر قراملکی؛ علیرضا هدائی