کلیدواژه‌ها = مقاصد شریعت
تعداد مقالات: 2
1. مبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 83-104

10.22059/jjfil.2016.60144

محمدعلی خورسندیان؛ الهام شراعی


2. بررسی حجیت استقرا در کشف مقاصد شریعت

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 95-117

10.22059/jjfil.2014.52434

زهره حاجیان فروشانی؛ علی مظهر قراملکی؛ سید محمدرضا امام