کلیدواژه‌ها = ضرب
تعداد مقالات: 2
1. بازپژوهی ضرب زنان در آیۀ 34 سورۀ نساء

دوره 53، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 125-144

10.22059/jjfil.2020.311500.669026

محمدرضا شاهرودی؛ زهرا بشارتی


2. بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 45-61

10.22059/jjfil.2015.55301

سید محمد هاشم پورمولا؛ حسن جلالی