نویسنده = ���������� �������� ������������������
تعداد مقالات: 2
1. ولایت حاکم برتزویج و طلاق صغیراز نظرامامیه و اهل سنت

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 83-105

10.22059/jjfil.2019.231992.668320

عبدالجبار زرگوش نسب؛ محدثه آبیار