نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. تبیین ماهیت و مجاری قاعده نفی وزر و ابتناءآن بر سیره عقلا

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 131-153

10.22059/jjfil.2018.225433.668277

محسن شفیعی؛ اکبر احمد پور؛ محمدتقی فخلعی


2. بررسی مسئلۀ انتساب تصویب به اهل سنت

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 63-74

10.22059/jjfil.2015.55302

عادل شریفی؛ محمدتقی فخلعی