نویسنده = ������������ ��������������
واکاوی ریشه‌ها و تحولات تاریخی اجماع مرکب

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 125-103

10.22059/jjfil.2022.332946.669257

مسعود حبیبی مظاهری؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد تقی قبولی در افشان


تبیین ماهیت و مجاری قاعده نفی وزر و ابتناءآن بر سیره عقلا

دوره 51، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 131-153

10.22059/jjfil.2018.225433.668277

محسن شفیعی؛ اکبر احمد پور؛ محمدتقی فخلعی


بررسی مسئلۀ انتساب تصویب به اهل سنت

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 63-74

10.22059/jjfil.2015.55302

عادل شریفی؛ محمدتقی فخلعی