نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. نقد احتمال غرر در بیمه

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 193-214

10.22059/jjfil.2014.53401

اردوان ارژنگ؛ قاسم نظری؛ سید علی حسینی