نویسنده = عابدین مؤمنی
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه تبدیل تعهد در فقه امامیه (بخش مدنی)

دوره 44، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 35-54

بیژن حاجی عزیزی؛ مجتبی زنگنه؛ عابدین مؤمنی


2. بررسی حکم اطلاع‌رسانی نسبت به فرصت های اقتصادی

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 145-164

مهدی نوریان؛ سید محمدرضا امام؛ عابدین مؤمنی