نویسنده = �������������� ��������
تعیین حداکثر مَهریّه توسّط زن در مهرالمفوّضه

دوره 45، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 21-35

10.22059/jjfil.2012.30071

علی ایزدی فرد؛ عاطفه یگانه امیری؛ علی پیردهی حاجی کلا؛ حسین کاویار


ولایت در نکاح باکره ی رشیده

دوره 44، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 11-33

علی اکبر ایزدی فرد؛ سمیه کلیجی؛ حسین کاویار