نویسنده = ���������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تغلیظ دیه و مسئولیت بیت‌المال

دوره 43، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 49-65

احمد باقری؛ نوشین چترچی؛ علی مظهر قراملکی؛ علیرضا هدائی


2. بازپژوهی ماهیت اقاله در فقه و حقوق وضعی ایران

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 175-190

علی مظهر قراملکی؛ حجت قاسمی