نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تشهیر شاهد زور

دوره 44، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 117-138

لیلا زمانی؛ حسین ابویی؛ علی تولّائی


2. استصلاح ِضابطه مند، نیاز ضروری فقه اسلامی

دوره 42، شماره 1، پاییز و زمستان 1388

حسین ابویی