نویسنده = آبیار، محدثه
تعداد مقالات: 1
1. ولایت حاکم برتزویج و طلاق صغیراز نظرامامیه و اهل سنت

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 83-105

عبدالجبار زرگوش نسب؛ محدثه آبیار