نویسنده = برهان مجرد، محسن
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل مبانی نظری رأی وحدت رویه شماره ٧٣٣ در خصوص ضمان درک

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 145-162

جلیل قنواتی؛ جعفر رمضانی؛ محسن برهان مجرد