نویسنده = محقق داماد، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. عقل در مبانی تحلیل اقتصادی حقوق در مقایسه با حقوق اسلامی (با تکیه‌ بر انگاره‌های علامه طباطبائی (ره))

دوره 52، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 183-203

مصطفی محقق داماد؛ محمدامین کیخای فرزانه