نویسنده = پارساییان، عطیه
تعداد مقالات: 1
1. مصداق شناسی موضوعات در حقوق کیفری ایران

دوره 51، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 309-330

محسن برهانی؛ عطیه پارساییان