نویسنده = مظهر قراملکی، علی
تعداد مقالات: 1
1. جرم‌انگاری بدعت؛ مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 221-243

علی مظهر قراملکی؛ علی دادخواه