نویسنده = قبولی در افشان، محمد تقی
تعداد مقالات: 1
1. نقش عرف در فقه ابن ادریس

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 33-49

داریوش بخردیان؛ محمد تقی قبولی در افشان؛ محمد تقی فخلعی