نویسنده = حیدری، علیمراد
تعداد مقالات: 1
1. امکان سنجی اصطیاد قاعده فقهی حسن نیت

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 329-344

علی جعفری؛ علیمراد حیدری