نویسنده = فلاح تفتی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی فقهی- حقوقی در الزام حکومتی بر حجاب زنان جهانگرد

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 441-464

فاطمه فلاح تفتی