نویسنده = محب الرحمان، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. اجرای حد توسط گناهکار از منظر روایات و فقه امامیه

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 183-201

محمدعلی محب الرحمان؛ محمد مهدی محب الرحمان