نویسنده = حائری، محمد حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حکم زکات در ملک متزلزل

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 7-31

سیف اله احدی؛ محمد تقی فخلعی؛ محمد حسن حائری