نویسنده = صادق پور، محمد جعفر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل مشروعیّت نمایندگی مجلس با توجه به جایگاه آن در ساختار نظام مردم سالار دینی

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 147-166

محمد جعفر صادق پور؛ سید احمد میرحسینی