نویسنده = مسعودیان زاده، سید ذبیح اله
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ارش بر مبنای ضمان معاوضی فروشنده نسبت به وصف سلامت کالا

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 295-310

جلیل قنواتی؛ سید ذبیح اله مسعودیان زاده