نویسنده = جوان، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. اعتبار آرای علمای رجال از منظر حجیت ظنون عقلایی

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 77-93

عبدالله جوان