نویسنده = غلامی، علی
تعداد مقالات: 1
1. سازمان‌یافتگی جرایم در آیینۀ فقهه

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 145-169

علی غلامی