نویسنده = ذاکری‌نیا، حانیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثبات کذب بودن سوگند در حقوق ایران و فرانسه

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 73-96

سیدمصطفی محقق داماد؛ حانیه ذاکری‌نیا