نویسنده = علیزاده، امیرمحمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فقهی احتکار در تجارت الکترونیک

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 17-31

علی اکبر ایزدی فرد؛ امیرمحمد علیزاده