نویسنده = شراعی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. مبانی قاعده نفی اختلال نظام در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

دوره 49، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 83-104

محمدعلی خورسندیان؛ الهام شراعی