نویسنده = پورمولا، سید محمد هاشم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شرط ضمان عین مستاجره در فقه امامیه

دوره 50، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 309-327

سید محمد هاشم پورمولا؛ مجید سربازیان؛ محمد علی خورسندیان


2. بررسی فقهی تنبیه بدنی زوجه

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 45-61

سید محمد هاشم پورمولا؛ حسن جلالی