نویسنده = یوسفی، سجاد
تعداد مقالات: 1
1. مصرف سهم امام درزمان غیبت از منظر فقها

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 347-360

سجاد یوسفی