نویسنده = حائری، محمد حسن
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی ادله بطلان خیار شرط در ایقاعات

دوره 46، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 209-231

عبداله بهمن پوری؛ محمد حسن حائری؛ محمد تقی فخلعی