نویسنده = ورعی، سید جواد
تعداد مقالات: 1
1. آیا در حکومت اسلامی هر جرمی گناه است؟

دوره 48، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 153-180

سید جواد ورعی