نویسنده = بادینی، حسن
تعداد مقالات: 1
1. راهکارهای جبران خسارت ناشی از اقدامات قانونی مقامات صالح

دوره 46، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-27

حسن بادینی؛ احد شاهی دامن جانی