نویسنده = صابری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی در صحّت انجام فعل حَرَجی

دوره 45، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-13

عبداللّه بهمن‌پوری؛ حسین صابری