نویسنده = نظری، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. نقد احتمال غرر در بیمه

دوره 47، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 193-214

اردوان ارژنگ؛ قاسم نظری؛ سید علی حسینی