نویسنده = کاظمی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. نظریۀ رخص شرعیه در فقه امامیه

دوره 47، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 171-191

زهره کاظمی؛ طوبی شاکری گلپایگانی؛ سید ابوالقاسم نقیبی