نویسنده = تولّائی، علی
تعداد مقالات: 1
1. پیشینه تاریخی «مقدمه واجب» در فقه اسلامی

دوره 43، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 31-56

علی تولّائی