نویسنده = ���������� �������� ��������������
وجوب اهداء عضو بیماران مرگ مغزی از نظر فقهی

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 49-65

10.22059/jjfil.2023.349613.669437

محمدرضا رضوان طلب؛ محمد حسن زاده


اسباب ایجاد و انتقال حقّآبه در فقه مذاهب اسلامی

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 146-127

10.22059/jjfil.2022.338783.669315

محمدرضا رضوان طلب؛ محمدمهدی سعیدی


بررسی فقهی و حقوقی تسری حکم ممنوعیت قاتل از ارث مقتول به محرومیت موصی‌له از موصی‌به

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 145-131

10.22059/jjfil.2021.318478.669106

محمدرضا رضوان طلب؛ محمد علی افشاری؛ مرضیه گنجعلی دارانی