نویسنده = ���������������� ����
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی مبانی فقهی دیه فرزند نامشروع با نگرشی بر ماده 552 قانون مجازات اسلامی

دوره 51، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 245-265

10.22059/jjfil.2018.140468.668131

سعید نظری توکلی؛ میثم خزائی؛ طه زرگریان


2. امکان سنجی فسخ قرارداد رحم جایگزین از سوی اطراف مؤثر در آن

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 215-233

10.22059/jjfil.2017.117093.667982

سعید نظری توکلی؛ راحله رضایی؛ طه زرگریان