نویسنده = ������ ������������ �������� ��������������
بازشناسی مفهوم دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسلامی

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 125-145

10.22059/jjfil.2017.113756.667962

محمد ابراهیم شمس ناتری؛ محمد کاظم زارع