نویسنده = محمد ابراهیم شمس ناتری
تعداد مقالات: 1
1. بازشناسی مفهوم دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسلامی

دوره 50، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 125-145

محمد ابراهیم شمس ناتری؛ محمد کاظم زارع