نویسنده = ���������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک

دوره 49، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 231-246

10.22059/jjfil.2017.62577

حمید بهاری میخوش؛ سید حسن عاملی