نویسنده = ���������������� ���������� ������ �������� ������
تحلیل ارش بر مبنای ضمان معاوضی فروشنده نسبت به وصف سلامت کالا

دوره 49، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 295-310

10.22059/jjfil.2017.62586

جلیل قنواتی؛ سید ذبیح اله مسعودیان زاده